2016 KPSS Giriş Yerleri

2016 KPSS Giriş Yerleri: 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi
22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edineceklerdir.
Adaylara saygı ile duyurulur.

Sınav Kuralları
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama zamanından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi Salon Başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların yoklaması yapıldıktan ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, Salon Başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara hatırlatacak ve test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılacaktır.
Adayların sınava,
cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri, sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
hesap makinesi vb. yardımcı araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

KPSS için Önemli Duyurular:
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaportunu yanlarında bulundurmaları zorunludur. 2016 KPSS Giriş Yerleri

Özel Kimlik Belgesi:
Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 2016 KPSS Giriş Yerleri
Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar 2016 KPSS Giriş Yerleri