Uzaktan Eğitim ile KPSS Kursu

Videolarımızın tamamı hafıza teknikleri ile çekilmiştir.Peki neden hafıza teknikleriyle KPSS Kursu?
1- Öğrenme kolaylığı istiyorsanız,
2- Kısa sürede konuların tümüne hakim olmak istiyorsanız,
3- Tarih dersinde rakiplerinizden önde olmak istiyorsanız,
4- Görsellikle bilgilerin kalıcılığını hafızanıza yerleştirmek istiyorsanız,
5- Yılların deneyimini sınavlarda maksimum verimlilik için kullanmak istiyorsanız.
Hafıza Teknikleri ile KPSS Video Eğitim tam size göre.

KPSS Eğitim Setlerimiz Şunlardır:

KPSS FULL PLUS PAKET

19800TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

KPSS FULL PAKET

17800TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

KPSS SÖZEL PAKET

12200TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

KPSS SAYISAL PAKET

11800TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

KPSS MATEMATİK

7800TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

KPSS TARİH

7800TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

KPSS VATANDAŞLIK

3600TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

KPSS GEOMETRİ

5800TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

KPSS COĞRAFYA

3800TL%60 indirimli
  • Paketteki Dersler:

 

Hafıza Teknikleri ile KPSS Ders İçeriği:

 

KPSS MATEMATİK VİDEO SET DERS İÇERİĞİ: KPSS Matematik Video Eğitimin Yaklaşık Süresi 25 Saattir
Doğal Sayılar
Doğal Sayıların Çözümlenmesi ve Basamak Kavramı
Taban Aritmatiği
Ardışık Sayılar
Bölme Bölünebilme
Asal Sayılar
OBEB OKEK
Faktöriyel
Rasyonel Sayılar
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Oran Orantı
Basit Eşitsizlikler
Çarpanlara Ayırma
I. Dereceden Denklemler
Mutlak Değer
Sayı Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Problemleri
İşçi Problemleri
İşlem
Modüler Aritmatik
Kümeler
Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık

KPSS MATEMATİK SETİ TANITIM VİDEOSU:

 

KPSS GEOMETRİ VİDEO DERS İÇERİĞİ: KPSS Geometri Toplam süresi 30 saat civarındadır
Açılar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Açı Kenar Bağıntıları
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Kenarortay Teoremleri
Üçgende Benzerlik
Üçgende Alan
Çokgenler
Eşkenar Dörtgen
Paralel Kenar Dörtgen
KareYamuk
Çember
Çemberde Açılar
Çembede Uzunluk
Dairenin Alanı
Noktanın Analitik İncelemesi
Katı Cisimler

KPSS GEOMETRİ SETİ TANITIM VİDEOSU:

 

KPSS COĞRAFYA VİDEO DERS İÇERİĞİ: KPSS Coğrafya toplam süresi 8 saat civarındadır.
Türkiye’nin Özel ve Matematik Konumu
Türkiye’de İklim
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’de Tarım
Türkiye’de Hayvancılık ve Türkiye’nin Madenleri
Karadeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Ülkeler Coğrafyası
Sorular ve Cevaplar

KPSS COĞRAFYA SETİ TANITIM VİDEOSU:

KPSS VATANDAŞLIK VİDEO DERS İÇERİĞİ: KPSS Vatandaşlık toplam süresi 3,5 saat civarındadır.
Vatandaşlık 1
Vatandaşlık 2
Vatandaşlık 3
Başlıkları altında aşağıdaki konular anlatılmıştır.
Temel hukuk Bilgileri
Hukukun Dalları
Devlet Sistemleri
Hükümet Sistemleri
Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri
Hak Kavramı ve Hakların Korunması
Kamu Hakları ve Özel Haklar
Yaptırım Türleri

KPSS VATANDAŞLIK SETİ TANITIM VİDEOSU:

KPSS TARİH VİDEO DERS İÇERİĞİ: KPSS Tarih 5 Aşamada anlatılmaktadır.  Toplam süresi 30 saat civarında. 218 animasyondan oluşmaktadır.
Orta-Asya-Türk Göçlerinin Nedenleri
İskitler
Büyük Hun Devleti
Kavimler Göçü
Avrupa Hun Devleti
Göktürk Devleti
2.Göktür Devleti (Kutluk Devleti)
Uygur Devleti
Kırgızlar
Avarlar
Kumanlar
Oğuzlar
Bulgarlar ve Macarlar
Peçenekler
Hazarlar
Türgişler
Orta Asya Kültür Medeniyet
Hükümdarlık Sembolleri
İlk Türk Devletleri Kavramlar
Ticaret Yolları ve Eşya Yapımı
Talas Savaşı
Karahanlılar
Gazneli Devleti
Büyük Selçuklu Devleti
Mısırda Kurulan Türk Devleti
Babürler
Moğollar
Divanlar
Türk İslam Devletlerinde Kavramlar
Türk İslam Aydınları
Türk İslam Aydınları ve Eserleri
Türk İslam Devletleri Kültür
1.Beylikler Dönemi
Anadolu Selçuklular
2.Beylikler Dönemi (Denizci Beylikler)
Medreseler
Camiler
Darüşşiflar
Türkiye Tarihi Bilim Adamları
Osmanlı Devletinin Büyüm Nedenleri
Osman Bey
Orhan Bey
1.Murat
Yıldırım Beyazıt Dönemi
Çelebi Mehmet
2.Murat
Fatih Sultan Mehmet
2.Beyazıt
Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman
Sokullu Dönemi
Duraklama Nedenleri
Duraklama Dönemi Siyasi Olaylar
Duraklama Dönemi İran ile İlişkiler
Duraklama Dönemi Osmanlı Avusturya
Osmanlı Duraklama Dönemi Batıda En Geniş Sınırlar
17. Yüz Yıl Kapıkulu İsyanları
17. Yüz Yıl Celali İsyanları
4.Murat Islahatleri
Tarhuncu Ahmt Paşa
Genç Osman Islahatleri
1.Ahmet Dönemi Islahatleri
3.Mehmet Islahatleri
Köprülü Mehmet Paşa
Gerilem Dönemi Siyasi Olaylar
Prut Savaşı
Pasarofça Antlaşması
Belgrat Antlaşması
2.Kasrı Şirin (Kerden) Antlaşması
Gerileme Dönemi Siyasi Olaylar
Aynalı Kavak Tenkihnamesi
Lale Devri
1.Mahmut Gerileme Dönemi Islahatleri
3.Mustafa Islahatleri
1.Abdulhamit Islahatleri
3.Selim Dönemi Islahatleri
Fransanın Mısırı İşgali
Dağılma Dönemi Siyasi Olayları
Kırım Savaşı
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)
Osmanlı Toprak Kaybı
Muharrem Kararnamesi
2.Mahmut
Tanzimat ve Islahat Fermanları
1.Meşrutiyet
2.Meşrutiyet
Trablusgarp Savaşı
Balkan Savaşları
1.Dünya Savaşı
1.Dünya Savaşı Cepheler
Mondros Ateşkes Antlaşması
Paris Konferansı
Osmanlıda Hükümdarlık Sembolleri
Yöneten ve Yöntilenler
Osmanlıda Divan ve Üyeler
Osmanlıda Taşra Teşkilatı
Osmanlıda Toprak Sistemi
Osmanlı’da Alınan Vergiler
Kapıkulu Ordusu (Yaya)
Kapıkulu Ordusu (Atlılar)
Lonca Sistemi
Osmanlı Kültür ve Medeniyet , Salyaneli-Salyanesiz Eyaletler
Osmanlı’da Eğitim
Osmanlıda Sanat
Osmanlı Mimari
Osmanlı’da Camiler
Osmanlı Tarihi Bilim Adamları
Amiral Bristol Raporu
General Harbord Raporu
Yararlı Cemiyetler
Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışı
Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Balıkesir Alaşehir Kongresi
Sivas Kongresi
Amasya Protokolleri
Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi
Mebusan Meclisinin Açılması
1.TBMM’nin Açılması
TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanlar
Milne Hattı
Güney Cephesi
1.İnönü Savaşı ve Londra Konferansı
2.İnonü Savaşı
Kütahya Ekişehir avaşı
Sakarya Savaşı
Başkomutanlık Meydan avaşı
Saltanatın Kaldırılması
Lozan Antlaşması
Yararlı Gazeteler
Zararlı Gazeteler
Cumhuriyetin İlanı
Hilafetin Kaldırılması
Maarif Teşkilatı
Harf ve Şapka İnkılabı
Batı İle Olan İlişkiler
Medeni Kanun
Seçme ve Seçilme Hakkı
Kabotaş Kanunu
Ekonomik Alandaki Gelişmler
Çok Partili Sisteme Geçiş Denemesi 1
Çok Partili Sisteme Geçiş Denemesi 2
İzmir İktisat Kongresi
Teşvik-i Sanayi Kanunu
Musul Sorunu
Nüfus Mübadelesi
Türkiye’nin Cemiyeti Akvama Üye Olması
Balkan Antantı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Sadabat Paktı
Fransa İle Olan Sorunlar
Bozkurt-Lotus Olayı
Razgard Olayı
Wagon Lits Olayı 1933
İlkeler
İsmet İnönü Dönemi
Brest-Litovsk Antlaşması
Montreo Doktrini
Basmacı Hareket
Meji Restarasyonu
1.Japon Çin Savaşı
Barışı Koruma Çabaları
Dünya Ekonomik Krizi (1929)
Balfour Deklarasyonu
İzafiyet Teorisi
Yunanistan ve Türkiye Arasında Ege Sorunu
Faşist Hareketler
Barbarossa Hareketi
2.Dünya Savaşı
Moginot Hattı
Pear Harbor Baskını
2.Dünya Savaşı Notları
Afrika Birliği Ordusu
Schuman Bildirgesi
Bandung Konferansı
Yardım Planları
Soğuk Savaş Dönemi
Eisenhower Doktrini 1957
Kore Savaşı
Berlin BuhranıHindi Çini avaşı
Seatonun Kuruluşu
Arap İsrail Savaşları
İslam Konferansı Teşkilatı
Bağdat Paktı
Balkan İttifakı
Çok Partili Sisteme Geçiş
Soğuk Savaş Dönemi Meydana Gelen Bilim Kültür Alanındaki Gelişmeler
Yumuşama Dönemi
Küba Buhranı
Vietnam Savaşı
Keşmir Sorunu
Opec
SSCB’nin Afganitan’ı İşgali
İran-Irak Savaşı
Kıbrı Buhranları
Türkiye’de Meydana Gelen Olaylar
Küreselleşen Dünya
AB’nin Genişlemesi
TİKA
Türkiye’nin Taraf Olduğu Mkanizmalar
Yugoslavya’nın Dağılması
Körfez Savaşı
Afganitan Savaşı
Karadeniz Ekonomi İşbirliği Teşkilatı
Projeler-Mavi Akım Projesi
Annan Planı
Dünyanın Çeşitli Sorunları
Azerbaycan-Ermenistan Sorunu
Ermeni Sorunu ve Asal
Çernobil
Türk Askerinin Aldığı Görevler
Depremler
Teşkilatlar
Kyoto Protokolü

KPSS TARİH SETİ TANITIM VİDEOSU:

Vektörel Grup M.E.B. Onaylı KPSS Kursu’ na  Kayıt için TIKLAYINIZ.